091-262.8279

Hướng dẫn quy trình sơn xịt Samurai sơn mọi bề mặt

QUY TRÌNH SƠN MÀU SAMURAI 
 
1. PHẦN DÀN ÁO: 
1.1 Quy trình sơn màu: 
· Tiêu chuẩn (TC) – Honda (H) – Yamaha (Y) – Suzuki (S) – Kawasaki (K) 
 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy P800 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210(Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô (đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền- 124 hoặc 102 (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5 : Sơn 3-4 lớp màu TC/H/Y/S/K bạn muốn (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút ) – sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 3-4 lớp bóng 2K01 hoặc K1K hoặc 128. Sau đó phơi khô ( 2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
Lưu ý
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên 
– Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
– Muốn màu SÁNG thì dùng nền 102/ Muốn màu ĐẬM hơn chút thì dùng nền 124 

QUY TRÌNH SƠN MÀU XANH NHỚT 

· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy P800 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 (Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô (đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền bạc 124(mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5 : Sơn 2 lớp mỏng màu H612 (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút ) – sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 2 lớp bóng 2K01 hoặc K1K hoặc 128. Sau đó phơi khô ( 2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
Lưu ý : 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 

QUY TRÌNH SƠN MÀU DREAM SUPER NHO 

 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy P800 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04  hoặc –UCH210 (Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô (đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền đen mờ 109A (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5 : Sơn 2 lớp màu H611 (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút ) – sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 2 – 3 lớp bóng 2K01 hoặc K1K hoặc 128. Sau đó phơi khô ( 2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
Lưu ý : 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 
 

QUY TRÌNH SƠN MÀU CANDY HOA VĂN 

 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy P800 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 (Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô (đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền đen 109 (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
Bước 5: Tạo chấm hoa văn theo sở thích của bạn bằng bạc 124 (bạn có thể vẽ hay tạo hoa văn bằng cách xịt màu bạc vào mẫu rồi in nó lên vật bạn cần tạo hoa văn). https://www.youtube.com/watch?v=XCyDRicRZq8 
· Bước 5 : Sơn lớp màu candy đỏ y138, xanh dương Y139, xanh lá Y017, vàng Y016 (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút ) – sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 3-4 lớp bóng 2K01 hoặc K1K  hoặc 128. Sau đó phơi khô ( 2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
Lưu ý : 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 

QUY TRÌNH MÀU CANDY 

· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy P800 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 (Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô (đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền bạc – 124 (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5 : Sơn 3-4 lớp màu candy (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút ) – sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 3-4 lớp bóng 2K01 hoặc K1K hoặc 128. Sau đó phơi khô ( 2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
Lưu ý : 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 
 

1.2 QUY TRÌNH SƠN MÀU KIM LOẠI

· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy P800 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 ( Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền-124 ( mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5: Sơn 3-4 lớp màu kim loại (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 3 – 4lớp bóng bảo vệ- 2K01 hoặc K1K hoặc 128 (mỗi lớp cách nhau 5 phút) sau đó phơi khô ít nhất 6 tiếng 
 
Chú ý: 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 

QUY TRÌNH SƠN BÓNG LẠI LỚP SƠN CŨ

 
· Bước 1: Rửa sạch lớp sơn cũ, chà nhám 2000 sơ qa lớp sơn cũ cho mịn, – phơi khô 
· Bước 2: Xịt 4 lớp bóng 2k01 – Mỗi lớp cách nhau không quá 8 phút- phơi khô ít nhất 6 tiếng, tùy nhiệt độ môi trường . có thể phơi 1-2 ngày nếu trời không nắng 
 
Lưu ý : 
– Chà rửa nhẹ nhàng để tránh làm trầy xước lớp sơn cũ. 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 

Quy trình sơn đen bóng – mã màu 109

 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy 800p 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 ( Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô, chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô(đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp màu đen bóng 109 ( mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5 : Xịt 3-4 lớp bóng 2K01 hoặc bóng k1k (mỗi lớp cách nhau không quá 5 phút) sau đó phơi khô ít nhất 6 tiếng 
 
Lưu ý : 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 

QUY TRÌNH CHO CHI TIẾT NHỎ 

 
– Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy 800p 
– Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót –UCH210 ( Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô Uch210 đợi 25- 30p) 
– Bước 3: Sau khi lớp lót khô, chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô 
– Bước 4: Sơn 2-3 lớp màu đen bóng 109 ( mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
– Bước 5 : Xịt 3-4 lớp bóng k1k (mỗi lớp cách nhau không quá 5 phút) sau đó phơi khô ít nhất 6 tiếng 
 
Lưu ý : 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 

Quy trình đen nhám – 109A:

 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy 800p 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 ( Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô (đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp màu đen nhám – 109A ( mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5: Xịt 3 – 4 lớp sơn nhám 2K01A hoặc 128A (mỗi phút cách nhau 2-3 phút) sau đó phơi khô ít nhất 6 tiếng (128A chờ khô khoảng 1 tiếng)
 
Lưu ý : 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 

Quy trình hệ thống màu 2 lớp : 

 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy 800p 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 ( Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền- UC (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5: Sơn 3-4 lớp màu – TC (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút ) sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 3-4 lớp bóng 2K01 hoặc K1K hoặc 128. Sau đó phơi khô ( 2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
· Chú ý: 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 
 

QUY TRÌNH SƠN HIỆU ỨNG PHA LÊ

 
 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy 800p 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 ( Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền-102 (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5: Sơn 3-4 lớp hiệu ứng – KE03 ( mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 6: Sơn 3-4 lớp nền 109 (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 7: Chà nhám nhẹ nhàng để phần hiệu ứng nổi lên 
· Bước 8: Sơn 3-4 lớp màu candy (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 9: Xịt 4 lớp bóng 2K01 hoặc K1K hoặc 128. Sau đó phơi khô (2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
· Chú ý: 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 

QUY TRÌNH SƠN MÀU 3D

 
(Bắt buộc phải dùng nền đen nhám 109A để lên đúng màu 3D) 
 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy 800p 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 ( Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô (đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền- 109A (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5 : Sơn 3-4 lớp màu 3D (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút ) – sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 4 lớp bóng 2K01 hoặc K1K hoặc 128. Sau đó phơi khô (2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
· Lưu ý: 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 
 

QUY TRÌNH SƠN MÀU HUỲNH QUANG

 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy 800p 
· Bước 2: Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc –UCH210 (Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô (đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp nền – UC1002 hoặc 102 (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 5: Sơn 3-4 lớp màu huỳnh quang (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) – sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 4 lớp bóng 2K01 hoặc K1K  hoặc 128. Sau đó phơi khô ( 2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
· Lưu ý: 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên 
– Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 

QUY TRÌNH SƠN HIỆU ỨNG BONG BÓNG

 
 
PHẦN ĐỘNG CƠ: 
1. Quy trình sơn động cơ – lốc máy: 
 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy 800p 
· Bước 2 : Sơn 1-2 lớp lót 2k04 hoặc – UCH210 (Mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
( 2k04 đợi khô ít nhất 1 tiếng- Uch210 đợi 25- 30p) 
 
· Bước 3: Sau khi lớp lót khô bạn chà nhám nhẹ nhàng lại một lần nữa và phơi khô (đối với 2k04 – phơi khô ít nhất 1 tiếng) 
· Bước 4: Sơn 2-3 lớp màu dành cho động cơ/ màu Bạc/ màu Kim loại /3D (mỗi lớp cách nhau 1-2 phút) sau đó phơi khô 
· Bước 6: Xịt 4 lớp bóng 2K01 hoặc K1K hoặc 128 (45.000đ). Sau đó phơi khô (2k01 – phơi khô ít nhất 6 tiếng ) 
 
· Lưu ý : 
– Chà nhám thật mịn bề mặt vật trước khi sơn 
– Thực hiện theo đúng quy trình và thời gian trên 
– Khi xịt dòng bóng 2k01 cần xịt 1 lớp mỏng trước, đợi 2 – 3p, sau đó xịt tiếp các lớp 2 – 4, mỗi lớp cách nhau không quá 8p. 
– 2K là dòng sản phẩm đặc biệt có chất làm đông bên trong vì vậy sau khi mở nắp chỉ sử dụng được trong vòng 4-6 tiếng, sau khoảng thời gian đó chai 2K sẽ bị đông lại và không sử dụng được nữa. Phải đọc kĩ hướng dẫn sử dụng trên chai 2k để tránh mở nắp sai quy cách nhé. 
– Phải đợi thật khô lớp bóng mới được ráp vào xe. Sau khi ráp vào xe trong 1 tuần không được chà rửa lớp sơn mới 
 
2. Quy trình sơn ống pô ( chỉ dùng sơn chịu nhiệt H1 hoặc H2) 
 
· Bước 1: Chà nhám sạch sẽ với giấy 800p 
· Bước 2 : Sơn 2 lớp H2/H1, lớp thứ nhất mỏng lớp thứ 2 dày , mỗi lớp cách nhau 10- 15 phút, sau đó phơi khô
 
QUY TRÌNH SƠN MÀU ĐỘNG CƠ
 
Lót – Nền 124 – Màu y137 – Bóng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *